Skip to content Skip to footer

STANISLAV ROJHT

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega partnerja in očeta

STANISLAVA ROJHTA

iz Zg. Ščavnice 120/b

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, hvala g. župniku za pogrebni obred, zahvala dr. Kovaču iz Onkološkega inštituta Ljubljana, ZD Lenart, osebnemu zdravniku dr. Mitroviću. Prav lepo se zahvaljujemo govorniku Srečku Žižku, pogrebnemu podjetju Almaja in pevcem Cantare za odpete pesmi. Zahvala Zdenku Ketišu za nesebično pomoč.

Hvala vsem in vsakemu posebej!


Žalujoči: vsi njegovi!

Kolikokrat čutimo, kako iztresaš roko nam od drugod.In toplina, ki je bila samo tvoja, je za kratek dragocen trenutek spet z nami.