Skip to content Skip to footer

Marija Tašner

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mama, babice in prababice

MARIJE TAŠNER

iz Zavrha

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče ter svete maše. Hvala g. župniku za darovano sv. mašo, Janezu za molitev, DU Voličina, hvala Andreji za izrečene besede ob slovesu, pevcem in godbeniku. Hvala tudi pogrebnemu podjetju Almaja-Jančič.
Posebno zahvalo pa izrekamo sosedi Zlatki, ki je našo mamo negovala in ji nesebično stala ob strani v zadnjih dveh letih njenega življenja. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sin Vlado, hčerka Manca z Drejčem, vnuk Aleš s Špelo, vnuk Tadej z Barbaro, pravnuki Liza, Kaja, Hana in Luka

Čakate me rože cvetoče, za hišo domačo zeleni gaj, moj dragi domači kraj. Rada bi prišla, oh rada. A tja me več ne bo, ker vzela sem slovo.

Vpis v žalno knjigo