Skip to content Skip to footer

MARIJA GLINŠEK

V 91. letu je za vedno zaspala naša draga mama in oma

MARIJA GLINŠEK

iz Škal

Na njeni zadnji poti jo bomo pospremili v sredo, 29. marca 2023, ob 16.00 uri na pokopališču v Škalah.

Žalujoči: sinovi Zlatko, Stanko in Marjan z družinami.

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno. A kar ni njeno, nam ne more vzeti. In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.