Skip to content Skip to footer

MARIJA DAJČMAN

ZAHVALA

Še vedno je boleče spoznanje, da smo se morali posloviti od naše drage žene, mame, tašče in babice

MARIJE DAJČMAN

iz Lenarta, Industrijska ul. 12

A vseeno je bila bolečina manjša, ker smo imeli ob sebi ljudi, ki bi se jim radi iskreno zahvalili za vsak stisk roke, izrečena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje, sveče in drugo pomoč. Predvsem pa hvala vsem, ki ste našo drago pospremili na njeni zadnji poti in se z lepo mislijo poslovili od nje. Hvala tudi g. župniku, govornici ge. Mariji Šauperl, pevcem Zarja, molecu in godbeniku, ki so primaknili svoj kamenček k mozaiku spoštljivega slovesa. 

Hvala tudi pogrebnemu podjetju Almaja-Jančič. Vsem še enkrat iskrena zahvala!

Žalujoči: vsi njeni!

Ni smrt tisto kar nas loči
in življenje ni, kar
druži nas.
So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.