Skip to content Skip to footer

IGOR ALATIČ

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega

IGORJA ALATIČA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje, sveče, denarno pomoč in sv. maše. Iskrena hvala duhovnikoma Marjanu Pučko in Martinu Bezgovšku za darovano mašo zadušnico, pihalni godbi MOL in St. Anna am Aigen za odigrane žalostinke, govornicama, godbeniku in Janezu za molitev.
Hvala zakoncema Šebart, g. Daniju Zemljiču, g. županu Občine Lenart ter pogrebnemu podjetju Almaja-Jančič.
Hvala vsem, ki ste našega Igorja pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsem še enkrat iskrena zahvala!

Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami!

Družina Alatič

Noč v korakih mirnega je sna vzela, kar življenje da. Pot zdaj tvoja vodi tja, kjer so drugi tvoji že doma.