Skip to content Skip to footer

Elizabeta Lorenčič

Zahvala
Ob boleči in nenadomestljivi izgube naše drage

Elizabete LORENČIČ

iz Brengove 33

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje, sveče in svete maše. Zahvala g. župniku za opravljen pogrebni obred in darovano sveto mašo.
Posebna zahvala PGD Cerkvenjak ter DU Cerkvenjak za vso pomoč.
Zahvala ge. Danici za govor in molitev, pevcem Zarja za odpete žalostinke ter godbeniku za odigrano melodijo.
Zahvala pogrebni dejavnosti Almaja-Jančič za opravljene storitve.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Kako je hiša strašno prazna,
odkar več tebe v njej ni,
prej bila tako prijazna,zdaj otožna, tuja se nam zdi.