Skip to content Skip to footer

ANTON-TONE VEDERNJAK

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega

ANTONA-TONETA VEDERNJAKA

iz Radehove 36

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, bivšim sodelavcem iz Lentherma Lenart in Nove KBM Maribor, športnim prijateljem in sošolcem OŠ Lenart za izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče in cvetje, za svete maše in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi osebju ZD Lenart, predvsem dr. Šosteriču in negovalkam za pomoč na domu. Hvala g. župniku za opravljen obred in sveto mašo, pevcem Tria Cantare, govorniku, molecu ter pogrebnemu podjetju Almaja.

Vsem še enkrat iskrena zahvala!

Žalujoči: žena Mimica in ostali sorodniki.

Težko je pozabiti človeka,
ki ti je bil drag, še težje je izgubiti ga za vedno,
a najtežje je naučiti se živeti brez njega.