Skip to content Skip to footer

Alojz Rojko

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža in očeta

ALOJZA ROJKA

iz Selc 37

Se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje, sveče in sv. maše.
Hvala tudi g. župniku in g.diakonu, pevcem KTD Selce in pevcem Zarja.

hvaležni: žena Olga in hčerki Tatjana in Irena z družinama