Skip to content Skip to footer

Zahvala
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega očeta, tasta in dedka

Ludvika VERLIČA

iz Zg. Porčiča 24

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala patru Damjanu za darovano sveto mašo in opravljen pogrebni obred, g. Štrumpfu za pomoč, govornici Danici, molivcu Danilu, pevcem Zarja, godbeniku ter pogrebnemu podjetju Almaja-Jančič.

Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: hčerka Jožica z možem Vladom ter vnuki

Spomin … edini, ki ostane močan nad vsem, edini cvet, ki ne uvene,
edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne.

V 66. letu se je poslovil

Jože KRANER

iz Zg. Partinja 25

Pogreb bo v sredo, 19. junija 2024, ob 15. uri na pokopališču pri Svetem Juriju v Slov. goricah.

Molitev za pokojnega bo v mrliški veži v ponedeljek in torek ob 19. uri.

Žalujoči: vsi njegovi

Ni smrt, tisto, kar nas loči in življenje ni, kar druži nas, so vezi močnejše, brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

V 82. letu je umrla

Helena DAMIŠ

rojena Skamljič, iz Strme ul. 13, Benedikt, nazadnje varovanka Doma Sv. Lenarta

Pogreb bo v sredo, 19. junija 2024, ob 15.00 uri na pokopališču v Benediktu.

Žara bo položena v mrliško vežo dve uri pred pogrebom.

Molitev za pokojno bo v mrliški veži v torek ob 19. uri.

Žalujoči: sin Davorin z družino

Glej zemlja si je vzela, kar je njeno. A kar ni njeno, nam ne more vzeti. In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

Spomin
Danes mineva dve leti žalosti, odkar nas je zapustil dragi sin in brat

Silvo VOGRIN

iz Selc 34

Hvala vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih, postojite ob njegovem grobu in prižgete svečko v spomin.

Žalujoči: vsi njegovi

Nisi odšel. Skrit v naših srcih med najlepšimi spomini ostajaš z nami.

Spomin
Minevata dve leti, odkar nas je zapustila naša draga mama, tašča, babica in prababica

Marija KOČAR

iz Zg. Ščavnice 118

Hvala vsem, ki se je spominjate in ji prižigate svečke.

Žalujoči: hčerka Marija in sin Marjan z družinama

Kako je hiša strašno prazna,
odkar več tebe v njej ni,
prej bila tako prijazna,
zdaj otožna, tuja se nam zdi.

Spomin
Danes mineva leto žalosti, odkar si nas zapustil dragi mož, ati, tast, dedi in pradedi

Franc REPIČ

iz Štajngrove

Zelo te pogrešamo!

Žalujoči: vsi tvoji

Tiho teče solza lepega spomina, umre srce, a ostane bolečina v srcu dragega in večnega spomina. Ni tvojih več besed, ni stiska rok, ostal je le spomin in trpek jok. Ko nekoga za vedno izgubiš, ko odnese za seboj del tebe, šele takrat se zaveš, da ga ljubiš bolj kot sebe.