Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Odšli so

V 59. letu je po kratki in hudi bolezni umrl
BRANKO VOGRINEC
iz Sladkega Vrha 5/c, upokojenec Telekoma GVO
Pogreb bo v četrtek, 29. marca 2018 ob 15.00 uri na pokopališču pri Sv. Ani v Slov. goricah.
Žara bo položena v mrliško vežo v sredo ob 11.00 uri.
Molitev za pokojnega bo v sredo ob 19.00.
V 71. letu je umrl
IVAN ANŽELJ
iz Plečnikove ulice 5 v Mariboru
Pogreb bo v nedeljo, 25. marca 2018 ob 12.00 uri na pokopališču pri Sv. Andražu v Slov. goricah.
Molitev za pokojnega bo v petek in soboto ob 18.00 uri v mrliški veži Vitomarci.
V 68. letu je po kratki in hudi bolezni umrl
MILADIN MILINČIĆ
iz Prešernove ulice 11, Lenart
Pogreb bo v soboto, 24. marca 2018 ob 12.30 uri na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
V mrliško vežo bo pripeljan v petek dopoldan.
Molitev za pokojnega bo v petek ob 19.00.
V 72. letu je umrl
ALOJZ LORBER
iz Sp. Voličine 80
Pogreb bo v soboto, 24. marca 2018 ob 12.00 uri na pokopališču v Voličini.
Molitev za pokojnega bo v četrtek in petek ob 18.00.
V 91. letu je umrl
FRANC KRAJNC
iz Zg. Partinja 67
Pogreb bo v četrtek, 22. marca 2018 ob 15.00 uri na pokopališču pri Sv. Juriju v Slov. goricah.
Molitev za pokojnega bo ob 19.00.
V 72. letu je umrl
FRANC KORADA
upokojenec Elektra Ptuj iz Trnovske vasi 3
Pogreb bo v četrtek, 22. marca 2018 ob 15.00 uri na pokopališču v Trnovski vasi.
Molitev za pokojnega bo v sredo ob 18.00.
V 86. letu je umrl
MAKS DVORŠAK
iz Zg. Porčiča 114
Pogreb bo v soboto, 24. marca 2018 ob 15.00 uri na pokopališču pri Sv. Trojici v Slov. goricah.
Žara bo položena v mrliško vežo dve uri pred pogrebom.
Molitev za pokojnega bo v petek ob 18.00.
V 90. letu je umrl
ANTON HORVAT
iz Zasadov 12
Pogreb bo v torek, 20. marca 2018 ob 14. uri na pokopališču v Destrniku.
Molitev bo v nedeljo in ponedeljek ob 18. uri v tamkajšnji mrliški vežici.
V 84. letu je umrla
MARIJA MARKSL
rojena Njivar iz Hvaletincev
Pogreb bo v petek, 23. marca 2018 ob 13. uri na pokopališču pri Sv. Andražu.
Žara bo položena v tamkajšnjo mrliško vežico v četrtek ob 14. uri.
Molitev za pokojno bo prav tako v četrtek ob 18. uri.
V 59. letu je umrl
IVAN GUMZAR
iz Ženjaka 26
Pogreb bo v sredo, 21. marca 2018 ob 15. uri v Benediktu.
Žara bo položena v tamkajšnjo mrliško vežico na dan pogreba ob 13. uri.
Molitev bo v torek ob 18. uri.
V 100. letu je umrla
VERONIKA HERZOG
rojena Horvat iz Zg. Porčiča 123
Pogreb bo v torek, 20. marca 2018 ob 11.00 uri s pričetkom svete maše v farni cerkvi pri Sv. Trojici v Slov. goricah.
Žara bo položena v domačo cerkev pol ure pred mašo.
V 84. letu je umrla
MARIJA-MIMIKA SLAČEK
rojena Močnik iz Brengove 48
Pogreb bo v ponedeljek, 19. marca 2018 ob 15.00 uri na pokopališču v Cerkvenjaku.
Žara bo položena v mrliško vežo na dan pogreba ob 9.00 uri.
Molitev za pokojno bo v nedeljo ob 18.00.