Pogrebna in pokopališka dejavnost Jančič, Jurovska cesta 23, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

 cvetlicarna maj

Odšli so

V 81. letu je umrl
BOGOMIR ŽIVKO
iz Zamarkove 16/a
Pogreb bo v ponedeljek, 20. novembra 2017 ob 15.00 uri na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
V mrliško vežo bo pripeljan na dan pogreba ob 10.00 uri.
V 50. letu je tragično umrl
MARTIN JAUŠOVEC
iz Sp. Gasteraja 45
Pogreb bo v sredo, 22. novembra 2017 ob 15.00 uri na pokopališču pri Sv. Juriju v Slov. goricah.
žara bo položena v mrliško vežo na dan pogreba ob 12.00 uri.
Molitev za pokojnega bo v torek ob 18.00.
V 88. letu je umrla
FRANČIŠKA FÜRST
rojena Breznik iz Selc 9
Pogreb bo v soboto, 18. novembra 2017 ob 13.00 uri na pokopališču v Voličini.
Molitev za pokojno bo ob 19.00.
V 85. letu je umrl
AVGUST SALAJSTER
iz Kremberka 26/a
Pogreb bo v četrtek, 16. novembra 2017 ob 15.00 uri na pokopališču pri Sveti Ani v Slov. goricah.
Žara bo položena v mrliško vežo dve uri pred pogrebom.
V 57. letu je umrl
ALOJZ GRAJFONER
iz Sp. Žerjavcev 19/a
Pogreb bo v četrtek, 16. novembra 2017 ob 15.00 uri na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
Žara bo položena v mrliško vežo dve uri pred pogrebom.
Molitev za pokojnega bo v sredo ob 19.00.
V 47. letu je umrl
ANDREJ HORVAT
iz Strmca pri Destrniku 9
Pogreb bo v četrtek, 16. novembra 2017 ob 15.00 uri na pokopališču na Destrniku.
Žara bo položena v mrliško vežo na dan pogreba ob 10.00 uri.
V 65. letu je umrla
MAJDA DAJČMAN
rojena HÜLL iz Močne, nazadnje je prebivala Ob Poleni 14 v Lenartu
Pogreb bo v sredo, 15. novembra 2017 ob 15.00 uri na pokopališču pri Sv. Ani v Slov. goricah.
Žara bo položena v mrliško vežo uro pred pogrebom.
Molitev za pokojno bo v torek ob 18.00.
V 72. letu je umrl
FRANC LETNIK
iz Kraigherjeve ul. 10, Lenart
Pogreb bo v soboto, 11. novembra 2017 ob 13.00 uri na pokopališču pri Lenartu v Slov. goricah.
Molitev za pokojnega bo ob 18.00.
V 78. letu je umrl
LUDVIK KOKOL
iz Žikarc 75
Pogreb bo v soboto, 11. novembra 2017 ob 14.00 uri na pokopališču na Zg. Koreni.
Žara bo položena v mrliško vežo dve uri pred pogrebom.
Molitev za pokojnega bo v petek ob 18.00.
V 67. letu je umrla
KRISTINA STRAJNŠAK
rojena Koler iz Oseka 70/a
Pogreb bo v torek, 7. novembra 2017 ob 15.00 uri na pokopališču pri Sv. Trojici v Slov. goricah.
Maša zadušnica bo po pogrebu v domači cerkvi. Žara bo položena v mrliško vežo uro pred pogrebom.
Molitev za pokojno bo v ponedeljek ob 19.00.
V 94. letu je umrla
GENOVEFA LEŠNIK
rojena Bračko iz Lenarta, nazadnje oskrbovanka Doma starejših na Teznu
Pogreb bo v sredo, 8. novembra 2017 ob 12.15 na pobreškem pokopališču.
V 84. letu je umrla
ELIZABETA KURBUS
rojena Zimič iz Štajngrove 66
Pogreb bo v nedeljo, 5. novembra 2017 ob 9.30 uri na pokopališču v Benediktu.
Molitev za pokojno bo ob 19.00.